Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych

Dane administratora danych
Cel przetwarzania danych
Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora
Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu
Dane przetwarzane przez administratora danych
Prawa osoby, której dotyczą
Informacja w zakresie monitoringu wizyjnego
Przetwarzanie danych przez ich profilowanie
Dane inspektora ochrony danych

MASZ PYTANIA – UMÓW KONSULTACJĘ

+48 605 500 007 | ul. Graniczna 60, 05-410 Józefów

SKONTAKTUJ SIĘ